Wat is een kapvergunning?

Mag ik zomaar kappen?

Mag ik een boom in mijn tuin zonder kapvergunning kappen? Het antwoord op deze vraag is duidelijk: nee!
In sommige gemeenten is het verboden om bomen te kappen. Dit geldt ook als de bomen zich bevinden op particuliere grond. Het is eveneens van toepassing voor het verplaatsen en het rooien van bomen, waardoor de boom kan doodgaan of ernstige schade kan oplopen. Elke gemeente heeft zijn eigen regels in verband met het kappen van bomen.

Wat is een kapvergunning?

Indien u het plan hebt opgevat om toch bomen te gaan kappen, dan raden we u aan om vast en zeker een vergunning aan te vragen bij uw gemeente. Deze vergunning kent iedereen onder de naam ‘kapvergunning’. Sinds 1 oktober 2010 heeft deze vergunning de officiële naam ‘omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand’ of kortweg omgevingsvergunning gekregen.

Wat zijn de voorwaarden?

Welke bomen mag je zo omzagen? Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Dit zijn allemaal vragen waar Kapvergunninguw gemeentebestuur een antwoord op kan geven. Sommige gemeenten hanteren 
heel strenge voorwaarden voor het kappen van bomen. Andere gemeenten zijn hier dan weer soepel in. De meeste gemeenten hebben een minimale stamomvang voorzien. Deze stamomvang wordt vaak berekend op de borsthoogte (ongeveer 1.30 meter).

Uiteenlopende voorwaarden voor een kapvergunning

In sommige gemeenten wordt er verwacht dat je al een kapvergunning aanvraagt bij bomen met een stamomvang van minimum 10 centimeter. Er zijn veel lokale besturen die afhankelijk van de verschillende boomsoorten een ander minimum vastleggen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u voor een beuk, een eik en een linde al bij een doorsnede van 10 centimeter een kapvergunning nodig hebt, terwijl voor andere boomsoorten pas vanaf minimum 20 centimeter een kapvergunning verplicht is.

Vraag daarom altijd bij uw gemeente na of uw boom mag worden gekapt zonder vergunning.

Meer informatie over wanneer u het best bepaalde bomen of struiken kan u snoeien, vindt u hier.

Stappenplan voor het aanvragen van een kapvergunning

Stap 1: Vraag een omgevingsvergunning aan

Informeer bij uw gemeente naar de voorschriften. De regels over het kappen van bomen verschillen per gemeente. U vindt ze via het Omgevingsloket.

Op het Omgevingsloket kunt u ook een vergunningscheck doen. Deze website geeft een aanwijzing of er een omgevingsvergunning nodig is of dat u alleen een melding moet doen.

Vraag uw omgevingsvergunning rechtstreeks aan bij uw gemeente. Vermeld in uw aanvraag altijd duidelijk om welke boom het gaat, wat uw plannen zijn met de tuin en waarom je die boom noodzakelijk weg wilt doen. Indien de boom ernstig ziek is, voeg dan een verklaring toe van een boomexpert die dit kan bevestigen.

Wees u er ook van bewust dat het aanvragen van een vergunning geld kost. Het bedrag verschilt per gemeente.

Stap 2: De beslissingstermijn van de gemeente

Hoe beslist een gemeente over een kapvergunning? Dit verschilt van gemeente tot gemeente. 

De gemeente publiceert de aanvraag op de eigen website of in de plaatselijke krant.  De gemeente beslist 8 weken na het indienen van de aanvraag. Indien de gemeente meer tijd nodig heeft, dan kunnen ze deze termijn met 6 weken verlengen. De gemeente moet dit doen voor de termijn van 8 weken verstreken is.

Stap 3: De beslissing van de gemeente

Het kan een tijd duren vooraleer u een antwoord ontvangt in verband met uw kapvergunning. 

De gemeente kan de aanvragen weigeren in volgende gevallen:

  • Natuur- en milieuwaarde
  • Landschappelijke waarde
  • Cultuurhistorische waarde
  • Waarde voor de recreatie en leefbaarheid

Indien u een kapvergunning vraagt omwille van een boom die ernstig ziek is, dan kan de gemeente een boomdeskundige ter controle sturen. Indien deze deskundige oordeelt dat de boom niet ziek is, dan wijst de de gemeente uw vergunning af.

Stap 4: Mogelijkheid tot bezwaar

Belanghebbenden kunnen natuurlijk ook bezwaar maken tegen het uitdelen van een kapvergunning. Dit kan om allerlei redenen. 

De juridische procedure om bezwaar aan te tekenen tegen een kapvergunning vindt u hier.

Indien u nog vragen hebt, aarzel zeker niet om ze ons te stellen.